Elektrokola a normy

Silniční provoz elektricky asistovaných jízdních kol - elektrokol (nazývaných též v německy mluvících zemích "pedelec" a v anglofonních zemích "e-bike" ) se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 (Nařízení o  schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek). 

Ze schvalovacího procesu (homologace) jsou mimo jiné vyňaty dopravní prostředky, jejichž rychlost s asistencí elektromotoru nepřevýší 25 km/h a u nichž je jmenovitý výkon elektromotoru maximálně 250 Wattů (článek 2, oddíl 1h směrnice: 

Šlapací jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem nižším nebo rovným 250 W, jehož motor je vyřazen z činnosti, jestliže cyklista přestane šlapat, a jinak je jeho výkon postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, dokud rychlost vozidla nedosáhne 25 km/h;

Dopomoc elektromotoru může být tedy aktivována pouze při aktivním šlapání, akcelerátor může elektrokolo uvést pouze do rychlosti 6 km/h z klidového stavu (viz norma EPAC níže, v případě šlapání může být jeho výkon až do maximální asistované rychlosti).

V září 2009 začala ve všech zemích EU platit specifická norma, která dále zpřesňuje požadavky na elektrický obvod, elektrické kabely a spoje elektrokola, testování baterií, elektromagnetickou kompatibilitu, řízení výkonu, maximální rychlost, které je možné díky elektrickému motoru dosáhnout a na měření maximálního výkonu. Tato norma má označení ČSN EN 15194 a je též  známá pod zkratkou EPAC (Standard for Electronically Power Assisted Cycles).  Tato norma je aktualiována v aktuální verzi z roku 2018 

 

Pokud elektrokolo splňuje omezení dané Směrnicí a plní požadavky zmíněné Normy (existuje atestace v akreditované zkušebně a je vystaveno prohlášení o shodě) je z hlediska českého Zákon o provozu na pozemních komunikacích na elektrokola pohlíženo jako na jízdní kola bez elektrické asistence. Pokud je elektrokolo vybaveno zákonným příslušenstvím (světla, odrazky, zvonek) může být provozováno na pozemních komunikacích, ale též na vyhrazených cyklostezkách a trasách určených výhradně pro jízdní kola. Pro jezdce od 15 let výše není na elektrokole povinné nošení ochranné helmy (která je specificky v městském cyklo-provozu dle výzkumů ECF efektivní ochrannou pomůckou pouze ve 3% případů kolize).

 

V případě, že rychlost nebo výkon elektrokola přesahuje limity stanovené normou EPAC, nejedná se dále o elektrokolo, ale o malý skútr, na nějž se vztahují omezení daná vyhláškou Ministerstva dopravy (tedy povinnost provedení typových zkoušek, registrační značka, pojištění, helma a provoz pouze na komunikacích určených).

 

V legislativním procesu na úrovni Evropské komise, byl projednán návrhem sdružení ETRA (European Twowheel Retailers' Association), které je společnost ekolo.cz členem. Bylo navrhováno, aby výkon elektromotoru byl zvýšen z 250W na 500W, což by umožnilo využití elektrokola i pro těžší jezdce nebo pro transport těžšího nákladu. Maximální rychlost by zůstala zachována na 25 km/h.