Potřebné doklady

Úvěry společnosti Cetelem

 

Pro úvěr do 50 000 Kč

 1. Platný doklad totožnosti (OP nebo doklad o pobytu na území ČR)

  V případě občanského průkazu je vyžadována oboustranná čitelná kopie.
  OP nebo doklad o pobytu na území ČR nelze nahradit jiným dokladem a z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku i zřetelná podoba žadatele.
 2. Kopie dalšího platného dokladu

  Cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz nebo průkazů TP, ZTP anebo ZTP/P (z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele). Dále lze doložit i čitelnou kopii rodného listu. Jako náhradu lze akceptovat pouze „Veřejnou listinu o identifikaci fyzické osoby“ (vydává městský nebo obecní úřad).
 3. Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele

  Aktuální výpis z bankovního účtu (i z elektronického bankovnictví) nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.
  Doklad je vyžadován při jakékoliv formě úhrady splátek a měl by obsahovat jméno, (adresu), číslo účtu a datum vystavení.
  Nejsou akceptovány platební karty a kartičky s vepsaným číslem účtu.

Pro úvěr nad 50 000 Kč

 1. Platný doklad totožnosti (OP nebo doklad o pobytu na území ČR)

  V případě občanského průkazu je vyžadována oboustranná čitelná kopie.
  OP nebo doklad o pobytu na území ČR nelze nahradit jiným dokladem a z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku i zřetelná podoba žadatele.
 2. Kopie dalšího platného dokladu

  Cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz nebo průkazů TP, ZTP anebo ZTP/P (z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele). Dále lze doložit i čitelnou kopii rodného listu. Jako náhradu lze akceptovat pouze „Veřejnou listinu o identifikaci fyzické osoby“ (vydává městský nebo obecní úřad).
 3. Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele

  Aktuální výpis z bankovního účtu (i z elektronického bankovnictví) nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.
  Doklad je vyžadován při jakékoliv formě úhrady splátek a měl by obsahovat jméno, (adresu), číslo účtu a datum vystavení.
  Nejsou akceptovány platební karty a kartičky s vepsaným číslem účtu.
 4. Podpis partnera na smlouvě (je-li vyplněn)

Pro úvěr nad 80 000 Kč

 1. Platný doklad totožnosti (OP nebo doklad o pobytu na území ČR)

  V případě občanského průkazu je vyžadována oboustranná čitelná kopie.
  OP nebo doklad o pobytu na území ČR nelze nahradit jiným dokladem a z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku i zřetelná podoba žadatele.
 2. Kopie dalšího platného dokladu

  Cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz nebo průkazů TP, ZTP anebo ZTP/P (z kopie musí být patrny údaje uvedené v osobním dotazníku a zřetelná podoba žadatele). Dále lze doložit i čitelnou kopii rodného listu. Jako náhradu lze akceptovat pouze „Veřejnou listinu o identifikaci fyzické osoby“ (vydává městský nebo obecní úřad).
 3. Kopie dokladu potvrzujícího existenci bankovního účtu žadatele

  Aktuální výpis z bankovního účtu (i z elektronického bankovnictví) nebo smlouva o zřízení bankovního účtu.
  Doklad je vyžadován při jakékoliv formě úhrady splátek a měl by obsahovat jméno, (adresu), číslo účtu a datum vystavení.
  Nejsou akceptovány platební karty a kartičky s vepsaným číslem účtu.
 4. Podpis partnera na smlouvě (je-li vyplněn)

 5. Doklad pro ověření adresy bydliště

  (Dokládá se pouze tehdy, pokud se liší adresa bydliště od adresy na kopii dokladu o bankovním účtu)
  Tím může být doklad o zaplacení nájmu nebo doklad o zaplacení SIPO nebo faktura za plyn, elektřinu, vyúčtování telekomunikačních poplatků, výpis z bankovního účtu nebo výpis z katastru nemovitostí (doklad nesmí být starší než dva měsíce).
 6. Doklad pro ověření příjmu

  • Zaměstnanec Potvrzení o výši příjmu nebo poslední výplatní lístek s označením zaměstnavatele.
  • Osoba samostatně výdělečně činná Daňové přiznání za předchozí zdaňovací období (potvrzené příslušným finančním úřadem).
  • Důchodce Potvrzení od plátce starobního nebo invalidního důchodu nebo poslední výpis z účtu nebo poslední složenku prokazující pobírání důchodu, doklad nesmí být starší než jeden měsíc.

 

Úvěry společnosti Essox

 

U úvěrů do 60.000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti a nepotřebujete potvrzení o výši příjmů!

• platný Občanský průkaz
• druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list

Společnost ESSOX si může vyžádat i další doklady potřebné pro možnost posouzení žádosti o úvěr (např. potvrzení o výši příjmu nebo daňové přiznání). 

U úvěru nad 60.001,- Kč potřebujete navíc

 • zaměstnanec - potvrzení o výši příjmu (ke stažení zde) (ne starší než 1 měsíc)
 • OSVČ – živnostenský list, kopie daňového přiznání s razítkem FÚ a přílohami
 • důchodce – kopie výměru důchodu, výpisu z účtu nebo složenky, kde je vidět částka
 • rodič na mateřské dovolené – kopie výměru mateřské dávky

U úvěru nad 100.001,- Kč  potřebujete navíc doklad pro ověření adresy – kopie výpisu z bankovního účtu nebo účtu za telefon, elektřinu nebo plyn, nebo doklad o SIPO

Společnost ESSOX si může vyžádat i další doklady potřebné pro možnost posouzení žádosti o úvěr (např. potvrzení o výši příjmu nebo daňové přiznání).