MAVIC Comete Ultimate

Efektivnější šlapání

 

Technické a technologické pokroky v cyklistickém světě se objevují neustále. Obzvláště co se týče kol jako celku (rámů, zapletených kol, komponentů atd.). Tento trend se však neobjevuje u vybavení pro cyklisty – obzvláště bot. Konstrukce treter se tak nezměnila po mnoho let. Svršek, vyrobený často ze syntetických vláken nebo kůže, se přilepí k podrážce, na kterou se posléze montuje kufr. 

Proč jsou tretry v cyklistice tak důležité? Jednoduše proto, protože spojují cyklistu s kolem. Můžete posadit trénovaného cyklistu na skvěle vybavené kolo, ale pokud toto spojení nebude dobré, pak celý systém nebude příliš efektivní. Pokud vezmete v potaz profesionální cyklistiku v současnosti, tak časové rozdíly mezi jezdci jsou stále menší (mezi vítězstvím a druhým místem na Paris-Nice byl rozdíl pouhých 2 vteřin). Proto je důležitá optimalizace nejen cyklisty a kola, ale také i spojení mezi nimi.

Tretry Mavic Comete, díky své unikátní konstrukci kombinující karbonovou skořepinu a vnitřní botičku (obrázek 1), poskytují spojení s kolem, které nebylo nikdy efektivnější.

Obrázek 1 – Mavic Cométe Ultimate: kombinace tuhé skořepiny a měkké botičky

Šlapání, pohyb složitější, než se zdá…

Jeden cyklus šlapání se rovná otočení klik o 360°. Cyklus šlapání se skládá z pohybu dolů (v přední části), pohybu nahoru (v zadní části) a dvěma přechodnými fázemi zvanými také neutrálními body (v horní a dolní části).

Přestože je šlapání omezeno rameny klik, tak existuje více způsobů, jak šlapat. Můžete na pedály tlačit jen při pohybu dolů nebo je tahat i směrem nahoru. Ideálním, ale nereálným cílem by bylo působit na pedál stejnou silou po celou dobu otáčení.

Pokud tuto sílu či výkon zobrazíme v grafu (Obrázek č. 2) uvidíme následující:

Obrázek č. 2 – Vývoj síly v závislosti na pozici klik. Zobrazena jsou dvě schémata: běžné a optimální.

Modrá křivka představuje asymetrické šlapání s největším působením síly v horizontální pozici kliky. V pozici, kdy jsou kliky ve vertikální pozici (neutrální body), je působení síly žádné nebo minimální. Oranžová čára představuje optimální šlapání, kdy síly působící na kliky jsou konstantní po celou dobu šlapání.

Čím se tretry Cométe liší?

Tretry Cométe Ultimate přinášejí nezpochybnitelné výhody. První se vztahuje přímo ke konstrukci treter, jelikož se jedná přímo o tloušťku podrážky neboli vzdáleností chodidla cyklisty od vnější části podrážky (obrázek č. 3).

Tretry Cométe tuto vzdálenost zkracují přibližně o 35 % z průměrných 7 mm na pouhých 4,5 mm. Tato vlastnost omezuje krut vznikající mezi chodidlem a pedálem, což zlepšuje šlapání. Toto zkrácení vzdálenosti tím pádem poskytuje lepší spojení mezi chodidlem cyklisty a pedálem.

Obrázek č. 3 – zobrazení nízké vzdálenosti mezi chodidlem a vnější částí podrážky

Značka Mavic se zaměřila především na to, co se děje okolo chodidla. Již díky minulým testům byla schopna demonstrovat na spojení parametru pevnosti tretry s nejlepším možným přenosem energie. Zpětná vazba od testovacích jezdců byla také velmi pozitivní. Ti si totiž také pochvalovali pocit větší volnosti pohybu v kotníku a „kulatější“ šlapání.

Pohyb kotníku při šlapání je velice důležitý, protože umožnuje kulatější a plynulejší šlapání. Mavic proto začal porovnávat pohyb kotníku v předozadní rovině (pohyb nahoru a dolů) za použití nejmodernějších technologií zachycujících pohyb. Tato technologie (hojně využívaná při tvorbě animovaných filmů) se zakládá na principu snímání pohybu ve 3D, díky použití malých senzorů umístěných na kloubech. Tato velice přesná metoda (s přesností více než 1 mm) umožňuje analýzu pohybu kotníku v předozadní rovině během šlapání.

Obrázek č. 4 – Větší rozsah pohybu kotníku s tretrami Cométe Ultimate.

Výsledky ukázaly znatelně větší rozsah pohybu kotníku (o 3 stupně), což bylo v průměru zlepšení o 19 %. Tento rozdíl podporuje fakt, že velice nízká bota v kombinaci s velmi otevřenou konstrukcí, poskytují kotníku větší svobodu pohybu. Tato svoboda tedy umožňuje chodidlu lépe pracovat během šlapání.

Má to vliv na funkci svalů?

Pokud se zaměříme na pohyb kotníku, uvidíme 3 hlavní svaly, které se do jeho pohybu zapojují (obrázek č. 5)

  • Dvojhlavý sval lýtkový (Gastrocnemius, GAS), který je zodpovědný za pohyb v předozadní rovině (když prsty nohy míří dolů).
  • Přední sval holenní (Tibialis Anterior, TA), který je zodpovědný za pohyb kotníku nahoru (když prsty nohy míří nahoru).
  • Dlouhý sval lýtkový (Fibularis Longus, FL), které je zodpovědný za boční pozici kotníku. Tento sval poskytuje boční stabilitu při šlapání.

 

Obrázek č. 5 – Umístění a aktivace svalů zodpovědných za pohyb kotníku.

 

Při šlapání konstantní silou (stejný odpor/rychlost), jsme schopni porovnat stahy svalů zodpovědných za pohyb kotníku (GAS/TA/FL). Svalové stahy (v milivotlech) jsou přímo úměrné vynaložené práci svalu. Jinak řečeno, čím více dochází ke stažení svalu, tím více energie sval vynaloží. Obrázek č. 6 shrnuje tyto výsledky.

Obrázek č. 6 – Svalové stahy umožňující pohyb kotníku podle typu tretry.

 

Z grafu vyplývá, že svaly zodpovědné za pohyb kotníku (GAS/TA) ušetří až 15 % energie při použití treter Mavic Cométe. Stejný pohyb vyžaduje menší svalové stahy, díky tomu jsou mnohem efektivnější.

Na druhou stranu v grafu nejsou žádné rozdíly týkající se dlouhého svalu lýtkového (FL), což je dobrý výsledek. Konstrukce tretry Cométe Ultimate s karbonovou skořepinou poskytuje nízký profil umožňující větší svobodu pohybu kotníku (větší o 19 %). Navzdory tomuto nebyla pozorována žádná ztráta stability.

Z pohledu jezdce všechny tyto změny mají vliv na techniku a efektivitu šlapání. Vraťme se k obrázku č. 2, který ukazuje vývoj síly v závislosti na pozici klik. Vidíme základní křivku s velkými výkyvy mezi horizontální a vertikální pozicí klik. Níže vidíme v grafu křivku, kterou jsme zaznamenali při porovnávání treter Cométe Ultimate s vysokým modelem treter s karbonovou podrážkou (například Cosmic Ultimate).

Test byl proveden při konstantním výkonu (250 wattů). Znovu vidíme rozdíly mezi horizontální a vertikální pozicí klik, ale mezi nimi je rozdíl 4,5 wattů. (obrázek č. 7)

Obrázek č. 7 – rozdíly během jednoho otočení klik mezi jednotlivýma tretrama (Cométe Ultimate vs vysoký model tretry s karbonovou podrážkou).

 

Mavic tedy zjistil, že síla působící na kliky v neutrálním bodě byla s tretrami Mavic Cométe Ultimate větší. Vše díky lepší aplikaci síly na kliku. Jelikož má kotník větší svobodu pohybu, chodidlo pracuje pod efektivnějším úhlem a produkuje sílu, která sice není větší, ale je efektivnější. Díky tomu je při šlapání rozdíl 4,2 wattů v neutrálním bodě.

Jelikož byl tento test prováděn při konstantním výkonu 250 wattů, všechna síla vynaložená na překonání neutrálního bodu nebude vynaložena v horizontální pozici kliky. Jinak řečeno díky lepšímu využití síly v neutrálních bodech je potřeba méně síly na stejný výkon v horizontální pozici klik. Toto jednoznačně poukazuje na efektivnější šlapání.

Závěr

Unikátní konstrukce treter Mavic Cométe Ultimate ze dvou částí poskytuje několik výhod. Kombinace poddajnosti a pevnosti, výsledek pětiletého vývoje, umožňuje snížit profil tretry a poskytnout tak místo pro kotník (rozsah pohybu je větší o 19 %). Tato svoboda pohybu spolu s celkovou pevností boty, umožňují chodidlu pracovat:

  • efektivněji (zisk 4,2W skrze neutrální body + nižší profil tetry),
  • s nižší vydanou energií (svaly kotníku pracují o 15 % méně).

Díky tomu se jedná o produkt, který umožňuje jezdci úplné spojení s kolem a perfektní symbiózu mezi člověkem a strojem.