ESS Brakeless Seatstays


Konstrukční řešení v podobě prodloužených sedlových vzpěr navyšuje celkovou tuhost jednoho z nejvíce namáhaných spojů rámu. Tímto řešením dojde ke zvětšení styčných ploch mezi horní a sedlovou trubkou a sedlovými vzpěrami. Jejich těsným provázáním vzniká konstrukční vazba vykazující zvyšenou odolnost vůči silamu působícím za jízdy aniž by bylo nutné používat horizontální výztuhu umístěnou mezi sedlovými vzpěramy.

 

Položky s technologií podle kategorie