LOCKR EXPANDING AXLE


LOCKR dělá více s méně prostředky. Celý systém osy se vnoří do rámu a konce se utahováním roztahují, dokud nezapadnou na své místo. Tato technologie nahrazuje tradiční a těžší řešení objímek a šroubů.

Roztažná osa systému LOCKR se roztažením svých konců pevně uzamkne na svém místě podobně jako některé pevné osy předních vidlic.

Méně částí celého systému rovná se nižší hmotnost. Systém

LOCKR snižuje počet dílů a je o 10 % lehčí než tradiční utažení osy pomocí objímek a šroubů.

Celkově tužší. Díky rozšiřujícím se koncům osy na obou stranách usazených přímo v rámu kola se kroutivé síly rozprostřou do celé oblasti a tuhost rámu se navýší o 6 %.

Jednoduchý servis. Systém LOCKR je jednoduchý a dá se servisovat pomocí běžného cyklistického multi klíče

 

Položky s technologií podle kategorie